RM a asistat un fond de investiții polonez în legătură cu preluarea unor importante portofolii de creanțe de la instituții bancare din România și în legătura cu preluarea unei companii de recuperare de creanțe deținută de o bancă românească.