POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SPRL Rădulescu & Mușoi, cu sediul în str. Dr. Grigore Mora nr. 31, Sector 1, București, (“RM”) înțelege importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să le trateze cu diligență și profesionalism în scopul asigurării confidențialității și securității acestora. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., precum și cu orice legislație națională sau comunitară aplicabilă.

Această Politică prezintă maniera de prelucrare și protejare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către RM, în calitate de operator. De asemenea, această Politică vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale.

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

RM va prelucra date cu caracter personal ale clienților sau potențialilor clienți ori ale reprezentanților acestora, ale candidaților pentru ocuparea posturilor disponibile în cadrul societății de avocatură, ale participanților la conferințe sau alte evenimente organizate de RM, ale persoanelor interesate să primească newslettere de natură juridică sau ale vizitatorilor site-ului radulescu-musoi.ro.

RM nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care prelucrarea este necesară îndeplinirii scopurilor prevăzute in secțiunea 2 de mai jos.

Categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate sunt următoarele:

 • Informații de contact: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu/profesională, funcția sau postul, numărul de telefon și/sau fax, adresa de e-mail, data și locul nașterii;
 • Date privind pregătirea academică sau experiența profesională și alte informații conținute într-un CV;
 • În desfășurarea serviciilor prestate, vor putea fi prelucrate date cu caracter personal sensibile (de exemplu date privind opiniile politice, apartenența la sindicate, date privind sănătatea sau date referitoare la condamnări penale și infracțiuni);
 • Informații necesare desfășurării unui raport contractual (de exemplu litigii relevante în care sunteți implicat).
 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RM colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri permise de lege:

 • Pregătirea și furnizarea serviciilor juridice solicitate în baza contractelor de asistență și reprezentare juridică;
 • Gestionarea relației cu clienții, partenerii de afaceri, colaboratorii sau furnizorii;
 • Procesarea aplicațiilor pentru efectuarea unui stagiu de practică sau ocuparea unui post vacant în cadrul societății noastre;
 • Respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea sau apărarea drepturilor legale ale societății noastre;
 • Respectarea unei obligații legale, de exemplu, obligația de cunoaștere a clientelei, obligația raportării unor date către autoritățile fiscale, obligații în materia prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism;
 • Îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim, cum ar fi personalizarea experienței dumneavoastră de utilizator al paginii de internet radulescu-musoi.ro și îmbunătățirea conținutului informativ al acesteia;
 • Organizarea și desfășurarea unor seminare cu tematică juridică, conferințe sau alte evenimente.
 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom prelucra datele dumneavoastră personale în măsura în care se aplică cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

 • Existența consimțământului dumneavoastră;
 • Încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Îndeplinirea unei obligații legale care îi revine RM;
 • Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice;
 • Îndeplinirea intereselor legitime urmărite de RM sau de un terț.
 1. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În situații temeinic justificate, dat fiind specificul activității derulate de RM, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite către terți, respectiv: instanțe judecătorești sau arbitrale, avocați, notari, executori judecătorești, experți, contabili, auditori, mediatori, consilieri în proprietate intelectuală / industrială, traducători, autorități și instituții publice, unor terțe persoane cărora le cesionăm drepturi sau obligații sau unor terțe persoane indicate expres de dumneavoastră.

În activitatea desfășurată, RM va putea transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în alte state membre ale Spațiului Economic European sau în afara acestuia, în condiții legale, cu informarea dumneavoastră corespunzătoare și cu oferirea de garanții adecvate privind protecția acestora.

În procesul de divulgare și transfer al datelor cu caracter personal, vor fi luate măsuri pentru garantarea siguranței datelor dumneavoastră.

 1. PERIOADA DE PĂSTRARE

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi, în principiu, păstrate pe toată durata contractului de asistență juridică, iar ulterior, în conformitate cu legislația aplicabilă.

În ipoteza în care datele nu sunt colectate în contextul executării unui astfel de contract de asistență, datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

La expirarea perioadei de păstrare aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau distruse. 

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre perioada de păstrare specifică datelor pe care le colectăm de la dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa office@rmlegal.ro sau folosind formularul nostru de contact.

 1. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARCATER PERSONAL

RM se angajează să asigure siguranța datelor dumneavoastră, pentru a evita incidente precum accesul neautorizat, modificări neautorizate, distrugeri sau pierderi ale acestor date. În scopul prevenirii acestor incidente, RM dispune de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimiza riscul apariției unor asemenea incidente.

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe serverele noastre, în format electronic, și în format fizic, pe suport de hârtie. Fiecare persoană care are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal este supusă obligației de confidențialitate.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, legislația aplicabilă vă conferă o serie de drepturi, și anume:

 • Dreptul de a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date.
 • Dreptul de a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aspect care include și profilarea în legătură cu acest tip de marketing.
 • Dreptul la portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.

Puteți să vă exercitați drepturile de mai sus adresând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email office@rmlegal.ro sau prin poștă la adresa str. Dr. Grigore Mora nr. 31, Sector 1, București. 

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARCTER PERSONAL

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal este revizuită constant și fiecare modificare va fi disponibilă pe site-ul radulescu-musoi.ro. Încurajăm vizitatorii să verifice periodic această pagină pentru orice modificări ale prezentei politici.

Prezenta politică a fost actualizată la data de 01.02.2020.

 1. CONTACT

Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile menționate în prezenta politică sau dacă aveți nevoie de lămuriri suplimentare în privința acestora, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@rmlegal.ro sau folosind formularul nostru de contact.